O szkole

„Dziecko to mały człowiek”
J. Korczak
Staramy się naszemu uczniowi
ofiarować uczucie, zrozumienie, szacunek.
Chcemy mu wskazać właściwą drogę
życiową, hierarchię wartości
i umiejętność poruszania się we
współczesnym świecie.

Budynek szkoły
Szkoła znajduje się w samym sercu Rudy Śląskiej w dzielnicy Wirek przy ulicy Głównej. Od strony drogi usytuowane jest wejście główne, oddzielone od drogi niewielkim placem, bramą oraz szerokim chodnikiem i barierkami. Budynek podzielony jest na dwie części połączone przewiązką. Główna część, gdzie odbywają się zajęcia lekcyjne składa się z niskiego parteru, part netu i dwóch pięter. Na parterze znajduje się sekretariat, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski, biblioteka, świetlica oraz trzy sale lekcyjne. Pierwsze piętro w całości jest przeznaczone dla uczniów klas IV-VI. Wśród siedmiu sal lekcyjnych mieści się pracownia informatyczna. Na tym piętrze ma swój gabinet pedagog szkolny. Drugie piętro zajmują nasi najmłodsi uczniowie i mają do swojej dyspozycji sześć sal lekcyjnych oraz pracownię komputerową. Na swoim piętrze mogą czuć się bezpiecznie, ponieważ nie wchodzą tam starsi uczniowie. W niskim parterze szkoły oprócz szatni znajduje się kuchnia z jadalnią, mała salka do zajęć gimnastyki korekcyjnej oraz mała sala gimnastyczna. Przewiązka, gdzie mieści się gabinet pielęgniarki szkolnej łączy główną część szkoły z salą gimnastyczną. Kilka lat temu obiekt ocieplono, a wszystkie okna zmieniono na plastikowe.

Zaplecze szkolne
Do dyspozycji naszych dzieci jest boisko szkolne, które jest podzielone na boisko do gry w piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę. Obok znajduje się plac zabaw. Kiedy tylko pogoda dopisuje, uczniowie spędzają na podwórku lekcje wychowania fizycznego i przerwy. W budynku szkolnym do dyspozycji uczniów są:

 • duża sala gimnastyczna
 • mała sala gimnastyczna
 • sala do gimnastyki korekcyjnej
 • dwie pracownie komputerowe
 • dobrze wyposażona biblioteka i czytelnia
 • sale przedmiotowe wyposażone w nowoczesny sprzęt audiowizualny
 • gabinet pielęgniarki szkolnej
 • gabinet terapeutyczny
 • świetlica szkolna

Oferta dydaktyczna
Grono Pedagogiczne składa się z nauczycieli posiadających pełne kwalifikacje zawodowe. Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą nauczycieli, pedagogów, terapeutów i lektorów. Umożliwiamy dzieciom udział w różnego rodzaju konkursach i przeglądach. Realizujemy własny program wychowawczy i profilaktyczny, którego naczelnym celem jest wychowanie dziecka otwartego na drugiego człowieka, aktywnego w zdobywaniu wiedzy, optymistycznie nastawionego do życia, umiejącego odróżnić dobro od zła, zdrowego i sprawnego. W szkole działają różne koła zainteresowań, tworzone w zależności od potrzeb dzieci. Każdy uczeń ma możliwość uczestniczenia po lekcjach w zajęciach:

 • sportowych SKS
 • gimnastyki korekcyjnej
 • kółka j. angielskiego
 • zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych
 • zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych
 • terapii pedagogicznej
 • logopedycznych
 • redagowaniu gazetki szkolnej
 • teatralnych
 • recytatorskich
 • kółka przyrodniczo-ekologicznego
 • koła PCK.

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w:

 • wyjazdach na „Zieloną szkołę” (klasy III)
 • licznych wycieczkach
 • wyjazdach do teatru, opery, kina.

Zadania naszej szkoły:

 • przygotowanie wychowanka do samodzielnego życia
 • skoordynowanie oddziaływań wychowawczych domu, szkoły i środowiska rówieśniczego
 • opieka wychowawcza nad działaniem wychowanka w życiu w społeczności szkolnej
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych
 • kształtowanie umiejętności współżycia z innymi
 • integracja społeczności szkolnej

Dodaj komentarz