Imprezy szkolne

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
To miłe i sympatyczne spotkanie nauczycieli z uczniami po dwóch miesiącach nieobecności w szkole. Po oficjalnym powitaniu i obejrzeniu programu artystycznego jest czas, aby podzielić się z kolegami i koleżankami swoimi wrażeniami i wspomnieniami z wakacji.

Dzień Chłopca
Jak co roku dziewczyny przygotowują apel sprawdzający umiejętności naszych mężczyzn. Panowie są oceniani przez „srogie” jury. Wszyscy świetnie się bawią, są w dobrym humorze i przyjemnie spędzają czas.

Pasowanie na ucznia
To wielka uroczystość w szkole. Bohaterami dnia są wszyscy uczniowie klas I, a widownią rodzice dzieci, nauczyciele oraz zaproszeni goście. Po części oficjalnej, złożeniu ślubowania oraz pasowaniu na ucznia następuje część artystyczna, podczas której dzieci popisują się tym, czego nauczyły się w ciągu dwóch miesięcy pobytu w szkole.

Święto Edukacji Narodowej
Święto to jest obchodzone w naszej szkole bardzo uroczyście. Uczniowie wraz z opiekunem przygotowują akademię. Cała uroczystość przebiega zawsze w miłej i wesołej atmosferze.

Dzień Zdrowego Odżywiania
Wyrabianie nawyku zdrowego odżywiania się poprzez imprezy i kiermasze zdrowej żywności.

Tydzień Regionalny
Uczniowie poznają gwarę, zwyczaje, kuchnię i tradycje swojego regionu.

Jasełka
Co roku spotkanie to wprowadza nas w świąteczny nastrój. Uczniowie przedstawiają spektakl związany z Bożym Narodzeniem. Jest również okazja, aby wspólnie pośpiewać kolędy.

Bal karnawałowy
Przed feriami zimowymi klasy I-III bawią się na balu przebierańców, a klasy IV-VI na szkolnej dyskotece.

Koncert świąteczny
To impreza, która tradycyjnie odbywa się w miesiącu styczniu i ma na celu przedstawienie rodzicom i zaproszonym gościom umiejętności aktorskich i zdolności muzycznych naszych uczniów poprzez prezentację kolęd i pastorałek.

Dzień Ziemi
To święto jest obchodzone w naszej szkole 26 kwietnia. Oprócz apelu o tematyce ekologicznej, przeprowadza się w tym dniu szereg konkursów, które mają na celu zwrócenie uwagi dzieci na problemy związane z ochroną środowiska. Nasi uczniowie dbają o czystość swojego otoczenia przez cały rok, ale w tym dniu szczególnie chcą zwrócić uwagę mieszkańców Rudy Śląskiej na ten problem.

Pasowanie na czytelnika
Jest to impreza, podczas której uczniowie klas I są uroczyście pasowani na czytelnika szkolnej biblioteki. Dzieci mają również okazję obejrzeć program artystyczny przygotowany przez aktyw biblioteczny, który dostarcza dzieciom wielu pozytywnych przeżyć.

Dzień Dziecka
To czas zabawy i świętowania. Uczniowie biorą udział w konkursach, sami mogą zaprezentować swoje talenty muzyczne, taneczne, wokalne, aktorskie, plastyczne, rywalizują w konkurencjach sportowych. Każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie i nikt się nie nudzi. Dla osób spragnionych i głodnych przygotowane są stoiska z napojami, pysznym ciastem.

Zakończenie roku szkolnego
Jest to bardzo doniosła i wzruszająca uroczystość, podczas której następuje podsumowanie całorocznej pracy dzieci i rodziców w szkole. Uczniowie otrzymują nagrody, nie tylko za celujące oraz bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i udział w różnych olimpiadach, ale także za dodatkową pracę na rzecz klasy i szkoły. Oprócz licznych nagród, jedną z najbardziej istotnych jest nagroda przyznawana co roku najlepszemu absolwentowi naszej szkoły i najlepszemu sportowcowi. Wyróżniającym się w pracy rodzicom wręczane są podziękowania za pomoc w trudnej pracy wychowawczej oraz wkład wniesiony w rozwój naszej szkoły, a rodzicom uczniów z klas VI wyróżniających się w nauce wręczane są listy gratulacyjne za trud włożony w wychowanie swoich dzieci.

Dodaj komentarz