Historia szkoły

Powstanie szkoły
http://www.sp8rudaslaska.pl/wp-content/uploads/2013/08/szkola.jpgUroczyste otwarcie szkoły nastąpiło 11 lutego 1967 r. Otwarcia dokonał Przewodniczący MRN Rufin Suchoń. Placówka została przeniesiona ze starego budynku Szkoły Podstawowej nr 6. Szkoła otrzymała nr 8 i nadano jej imię Jana Kawalca. Kierowniczką szkoły była w tym okresie pani Knapczyk.
W pierwszym roku pracy kadrę nauczycielską tworzyli: Lidia Muskietorz, Kazimiera Kruk, Emilia Kordecka, Teresa Nieszwic, Łucja Kulik, Irena Dziwisz, Beata Szmidt, Krystyna Fojcik, Aniela Jelonek, Danuta Buszka, Krystyna Łabusek, Gertruda Korach, Janina Kubica, Pelagia Czaplińska, Pelagia Głaz.

Rok 1968/1969
W maju 1968 r. oddano do użytku boisko szkolne, z którego nie można było jednak w pełni korzystać, ponieważ teren pod skocznią został źle przygotowany i po deszczu tworzyły się olbrzymie kałuże wody. Część terenu wokół szkoły przeznaczono na działkę szkolną.
24 stycznia 1969 r. odbyło się wręczenie sztandaru dla naszej szkoły. Ufundowała go Spółdzielnia Uczniowska „Wspólna Sprawa”. Uroczystość ta odbyła się w Nowym Bytomiu

Rok 1969/1970
Powstała klasa VI o profilu matematyczno-fizycznym (w ramach eksperymentu pedagogicznego). Składła się ona z 28 dzieci wybranych z całej Rudy Śląskiej przez specjalne testy i sprawdziany. Realizuje poszerzony program z zakresu matematyki i fizyki oraz dodatkowo j. angielski.

Lata 1971-1974
19 listopada 1971 r. odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą patronowi szkoły Janowi Kawalcowi. Tablica ufundował Komitet Rodzicielski. Została zawieszona w głównym wejściu szkoły. We wrześniu 1972 r. nowym dyrektorem szkoły została pani Janina Kubica, a jej zastępcą pani Lidia Muskietorz. 29 listopada 1973 r. odbyło się poszerzone zebranie Prezydium Komitetu Rodzicielskiego. W zebraniu uczestniczyły wszystkie Trójki Klasowe oraz Grono Pedagogiczne szkoły. Uchwalono wówczas „Regulamin rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Kawalca”. 27 marca 1974 r. podczas wykonywania prac na boisku szkolnym znaleziono niewypał. Został on odpowiednio zabezpieczony przez władze szkoły i 29 marca zabrany przez saperów Wojska Polskiego z Lublińca. 2 września 1974 r. po raz pierwszy na uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego odśpiewano hymn szkoły. Od tego dnia miał być wykonywany na cotygodniowych apelach grup wiekowych.

Rok 1974/1975
Szkoła liczyła 737 uczniów podzielonych na 25 oddziałów. Zaszły też w niej dosyć spore zmiany: założono kącik Pamięci Narodowej, kącik Tradycji Szkoły i patrona oraz małe muzeum górnicze. Powstały też pracownie do zajęć praktyczno-technicznych dziewcząt, fizyko-chemiczna, j. rosyjskiego, geografii i klasopracownie do wszystkich pozostałych przedmiotów, zradiofonizowano szkołę, wyasfaltowano boiska szkolne, powstały klasy zuchowe.

Rok 1975/1976
30 września odbyła się uroczystość imienin szkoły. Otrzymał ona nazwę Orle Gniazdo. Od tego roku uroczystość ta weszła na stałe do szkolnego kalendarza imprez. W marcu staraniem dyrekcji szkoły, Komitetu Rodzicielskiego i Komitetu Opiekuńczego założono oświetlenie boiska, z którego uczniowie korzystali również po lekcjach. W kwietniu z inicjatywy Komitetu Opiekuńczego Kopalnia „Pokój” na nowo założyła ogrodzenie wokół szkoły i boiska szkolnego. Młodzież szkolna przystąpiła do malowania płotu w ramach realizowanych prac społecznie-użytecznych. 10 maja po długich przygotowaniach szczep harcerski działający przy szkole otrzymał imię Franciszka Goleni. W uroczystości nadania obok zuchów i harcerzy udział wzięli również: dyrektor Janina Kubica, żona Franciszka Goleni oraz instruktorka Komendy Hufca.

Rok 1977 /1978
1 września Urząd Wojewódzki Kuratorium Oświaty i Wychowania w Katowicach przyznał szkole I miejsce oraz nagrodę pieniężną za udział w ogólnopolskim współzawodnictwie KLUBU OTWARTYCH SZKÓŁ. Pieniądze zostały przeznaczone na zakup pomocy i sprzętu do pracy kulturalno – oświatowej. 12 maja odbyła się uroczystość otwarcia Harcówki. Wzięli w niej udział: przedstawicie władz miasta i kuratorium, harcerze, grono pedagogiczne i rodzice, którzy szczególnie wyróżnili się w pracy na rzecz szkoły. Otwarcia Harcówki dokonał Prezydent naszego miasta. W maju również odbył się przegląd zespołów artystycznych. Chór klas młodszych pod kierownictwem Małgorzaty Kutyły uzyskał wyróżnienie I stopnia na szczeblu naszego miasta oraz wyróżnienie III stopnia na szczeblu wojewódzkim. W tym roku szkolnym urządzono również pracownie do j. polskiego, zajęć plastycznych oraz dwie pracownie dla klas młodszych. W dniach od 2 sierpnia do 21 sierpnia 1981 r. szkoła zorganizowała obóz w Bułgarii dla 30 harcerzy. Droga wiodła przez ZSSR, Rumunię, Węgry i Czechosłowację.

Rok 1981/1982
22 kwietnia odwiedziła szkołę delegacja Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Jej członkowie zwiedzali szkołę, rozmawiali z dziećmi i rozdawali uczniom mleko. 15 lipca rozpoczęto remont generalny szkoły. Przedłużył się on do końca października ze względu na brak ludzi do pracy i materiałów budowlanych. W czasie jego trwania podłączono elektryczny bojler pod prysznic i zamontowano umywalki. Do szkoły dołączono budynek przekazany przez Spółdzielnię Mieszkaniową na potrzeby oddziałów przedszkolnych. Budynek „Żwirek” znajdował się na osiedlu Paderewskiego i wymagał całkowitego remontu oraz uzupełnienia sprzętu.

Rok 1982/1983
Z nowym rokiem szkolnym dołączono do szkoły 4 oddziały przedszkolne, które odbywają zajęcia w osobnym budynku „Żwirek” mieszczącym się na osiedlu Paderewskiego. Powiększył się też personel szkoły o 3 wychowawczynie przedszkolne, salową, 2 stróży nocnych oraz 1 stróża dziennego. Szkoła liczy w tym czasie 658 uczniów rozmieszczonych w 25 oddziałach, w tym 4 oddziały przedszkolne. Jak co roku Uczniowska Rada Osiedlowa wykonała życzenia świąteczne dla mieszkańców osiedla Strzelczyka i Paderewskiego. Wykonano 190 sztuk kartek z życzeniami, które uczniowie klas VIII umieścili na klatkach schodowych budynków w/w osiedli. 23 czerwca uroczyście otwarto Szkolną Izbę Tradycji. W 1984 r. z funduszu zakładu opiekuńczego szkoły „PRODRYN” i dotacji MZEMSz na nowo zradiofonizowano szkołę.

Rok 1984/1985
Od tego roku wprowadzono w klasach VII i VIII naukę języka angielskiego. 30 listopada odbyła się kolejna uroczystość Imienin Szkoły. Z tej okazji szkole nadano nową nazwę INDIAŃSKA WIOSKA. W czasie wakacji wyremontowano salę gimnastyczną oraz znajdujące się przy niej szatnie. Zabudowano też dolny korytarz, częściowo wymieniono oświetlenie w salach lekcyjnych i podłogę w sali nr 25. Zakład opiekuńczy PRODRYN pomalował kuchnie i pomieszczenia sanitarne. W świetlicy założono boazerię.

Rok 1985/1986
W tym roku, w listopadzie, po raz pierwszy uczniowie klas trzecich wyjechali na „Zieloną Szkołę”. Ich pobyt w Jastarni trwał 3 tygodnie i był zupełnie bezpłatny. W czerwcu na emeryturę odeszła dyrektor Janina Kubica.

Rok 1986/1987
Funkcję dyrektora objęła dotychczasowa nauczycielka pani Małgorzata Kutyła. W listopadzie odbyły się kolejne Imieniny Szkoły, która tym razem przyjęła nazwę „Podwodna Kraina”. Kolejne klasy również dostosowały swoje dotychczasowe nazwy do imienia szkoły. W lutym szkoła świętowała 20-lecie istnienia. W sobotę 28 lutego o godzinie 10.00 przybyli do szkoły zaproszeni goście, Grono Pedagogiczne i młodzież. Obejrzeli przygotowany program artystyczny. 9 kwietnia gościła w szkole delegacja nauczycieli z NRD. Uczestniczyli oni w lekcji pokazowej j. rosyjskiego, zwiedzili Izbę Tradycji, sale lekcyjne i obejrzeli program artystyczny przygotowany przez młodzież. Spotkali się też z Gronem Pedagogicznym

Rok 1988/1989
W tym roku wprowadzono kolejną reformę szkolnictwa – zmniejszono ilość godzin nauki poszczególnych przedmiotów i wprowadzono zmiany w programach szkolnych.

Rok 1990/1991
27 października odwiedził szkołę dostojny gość – ksiądz biskup J. Zimniak. W czerwcu odeszła na emeryturę dyrektor Małgorzata Kutyła.

Rok 1992/1993
1 września zebraną na boisku młodzież szkolna powitał nowy dyrektor (dotychczasowy nauczyciel pracy – techniki) Kazimierz Pruszydło. 6 października po raz pierwszy odbyła się uroczystość pasowania pierwszoklasistów na uczniów. W czasie ferii zimowych MPGM wymalowało szkolne korytarze i drzwi klas. Czerwiec – pierwszy wielki festyn z okazji Dnia Dziecka. 22 marca 1994 r. uczniowie naszej szkoły byli gośćmi na 80 urodzinach starki. Była to impreza związana z naszym regionem, która miała na celu zobrazowanie i przybliżenie tradycji na Górnym Śląsku. W scenerii przypominającej izbę dawnego, śląskiego domu odbywało się przyjęcie urodzinowe z „kołoczym z posypką”, z prezentami i kwiatami. Licznie zgromadzeni goście – uczniowie klas od IV do VIII uczcili urodziny starki śpiewem i dowcipami śląskimi. Przypomnieli też anegdoty i stare godki. Rozbrzmiewała muzyka akordeonowa towarzysząca śpiewom. Godki, dowcipy i humorystyczne śląskie anegdotki były oceniane przez jurorów – nauczycieli i uczniów. Starka, w której postać wcieliła się Monika Gruszczyk z klasy VIII b podziękowała na koniec wszystkim gościom.

Rok 1994/1995
We wrześniu oddano do użytku nową salę komputerową. Zajęcia z informatyki prowadzi w niej p. Jasiński. W grudniu po raz pierwszy wystawiono w szkole „Jasełka”. 25 maja po raz pierwszy odbyła się Olimpiada Przedmiotowa dla klas młodszych nazwana „OMNIBUSEM”. Imprezę zorganizowała szkoła nr 13, a przeznaczona była dla uczniów klas trzecich. Uczniowie naszej szkoły odnieśli na niej niekwestionowany sukces:
Język polski
I miejsce Jagoda Młynarczyk z SP nr 8, (wych. Iwona Paluch)
II miejsce Katarzyna Pietrowska z SP nr 8, (wych. Gabriela Skrzyczek)
III miejsce Jakub Godoj z SP nr 8, (wych. Gabriela Skrzyczek)
Matematyka
II miejsce Katarzyna Sondel z SP nr 8, (wych. Gabriela Skrzyczek)
III miejsce Michalina Markowicz z SP nr 8, (wych. Gabriela Skrzyczek)
Również w maju i również po raz pierwszy w historii szkoły grupa uczniów razem z dyrektorem i dwiema nauczycielkami wyjechała na wycieczkę za granicę. Tym razem były to Włochy. Następnie co roku, do końca kadencji dyrektora Pruszydło organizowano kolejne wycieczki do: Grecji, Hiszpanii, Norwegii, Wielkiej Brytanii i Szkocji oraz Irlandii.

Rok 1995/1996
W październiku po raz pierwszy nasza szkoła nawiązała współpracę z miejskim schroniskiem dla zwierząt FAUNA. Od tego roku w październiku i w marcu jest organizowana w szkole zbiórka żywności, pieniędzy i innych rzeczy potrzebnych w schronisku. 27 listopada odwiedził naszą szkołę dostojny gość – ksiądz biskup Biernacki.

Rok 1996/1997
Uruchomiono w szkole salkę do zajęć korekcyjnych. Wygospodarowano to pomieszczenie kosztem dwóch szatni. W maju zarząd miasta Ruda Śląska ogłosił konkurs na stanowiska dyrektorów określonych szkół. Do ogłoszonego konkursu przystąpił również obecny dyrektor Kazimierz Pruszydło. Wygrał konkurs i następną pięcioletnią kadencję.

Rok 1997/1998
W tym roku szkolnym po raz ostatni opuszczają mury szkoły podstawowej uczniowie klas ósmych. Od przyszłego roku szkolnego najstarszymi klasami w szkole podstawowej będą klasy szóste.

Rok 1998/1999
W tym roku szkolnym po raz pierwszy ukończyli szkołę podstawową uczniowie klas szóstych. Zgodnie z reformą oświaty od 1 września 1999r. będą uczniami pierwszej klasy gimnazjum.

Rok 1999/2000
Rozpoczął się pierwszy rok wielkiej reformy w oświacie. Zaczęły funkcjonować gimnazja, których do tej pory nie było. Uczniowie szkół podstawowych kończą w nich naukę w klasie szóstej, a nie w ósmej, jak to było do tej pory.Klasy I – III w naszej szkole zostały przeniesione do sal na drugim piętrze. 6 listopada odbyła się niezwykła impreza, która została zainicjowana przez szkolnego opiekuna TPD. Było to ŚWIĘTO KARTOFLA. Klasy I – III zorganizowały na swoim II piętrze wyprzedaż garażową, w czasie której sprzedawały „co się da”. Klasy starsze natomiast urządziły kiermasz dań wykonanych wyłącznie z ziemniaków, a ilość zaprezentowanych potraw przerosła wszelkie oczekiwania. Dochód z imprezy został przeznaczony na dofinansowanie najuboższych dzieci z naszej szkoły.

Rok 2000/2001
8 listopada odbył się OWOCOWY DZIEŃ. Tym razem na straganach klas starszych królowały potrawy z owoców (ciasta, naleśniki, sałatki, galaretki….). Klasy młodsze na swoim piętrze urządziły tradycyjną i cieszącą się ogromnym zainteresowaniem wyprzedaż garażową. 14 lutego – pierwsze obchody szkolnych Walentynek.

Rok 2001/2002
20 października odbył się tym razem DZIEŃ REGIONALNY.Odbyła się tradycyjna wyprzedaż garażowa, a menu zdominowały regionalne potrawy śląskie, takie jak: krupnioki, żymloki, wodzianka, żur, szałot z kartofli, chlyb z tustym, kartofle i masonka oraz kołocze z posypką. 22 marca miała miejsce wizyta ks. Arcybiskupa Damiana Zimonia. Zgodnie ze znowelizowaną Kartą Nauczyciela, nauczyciel musi starać się osiągnąć następujące stopnie awansu zawodowego:
– nauczyciel stażysta,
– nauczyciel kontraktowy,
– nauczyciel mianowany,
– nauczyciel dyplomowany,

W październiku 2001r, z rąk prezydenta miasta Andrzeja Stani tytuł nauczyciela dyplomowanego otrzymały 2 nauczycielki naszej szkoły: Stefania Sowa i Aleksandra Młotek. W kwietniu 2002 r. nauczycielami dyplomowanymi zostały: Danuta Widuch, Katarzyna Koroszec – Króliczek i Gabriela Skrzyczek. Czerwiec 2002 r. – na emeryturę odchodzi dotychczasowy dyrektor szkoły Kazimierz Pruszydło.

Rok 2002/2003
Nową dyrektorką szkoły został mgr Danuta Widuch. Z inicjatywy radnego Henryka Piórkowskiego oraz z pomocą firmy UKB przy dolnym wejściu do szkoły pojawił sie piękny, nowy zieleniec. W zakupie zieleni pomógł Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Centrum Ogrodnicze państwa Mercik.

Rok 2003/2004
W październiku zorganizowano w naszej szkole wystawę „BANKNOTY ZASTĘPCZE SLĄSKA 1914-1942 r. Jej twórcą był wielki pasjonat pan Bronisław Wątroba.

Rok 2004/2005
Od 15 października od 20 listopada odbywał się generalny remont pracowni informatycznej. Zerwano starą podłogę i założono nową. Zmieniono instalację elektryczną i przygotowano sieć pod instalację nowych komputerów. Wymalowano również ściany. W kwietniu Anna Klimczak (uczennica naszej szkoły) została wicemistrzem ortografii Rudy Śląskiej. W maju gościliśmy 5 studentek z Uniwersytetu w Kolorado (USA). Przez dwa tygodnie gościły one w naszym mieście pomagając w prowadzeniu lekcji j. angielskiego oraz warsztatów językowych w Miejskim Centrum Infomacji i Wolontariatu

Rok 2005/2006
26 września na boisku naszej szkoły spotkały się pierwszaki SP nr 7, 14 i naszej. Wzięły udział w festynie zorganizowanym przez Urząd Miasta Ruda Śląska, Komendę Policji i Straży Pożarnej. Impreza odbyła się w ramach Dni Profilaktyki przeciw przemocy. W październiku ogłoszono wyniki corocznego konkursu organizowanego przez sieć TESCO. Główną nagrodą w tym konkursie jest wyposażenie pracowni informatycznej.Dzięki ogromnemu zaangażowaniu nauczycieli, uczniów i ich rodziców oraz całych rodzin wygraliśmy pierwszą nagrodę i otrzymamy niebawem nowy sprzęt komputerowy! 12 stycznia odbył się w naszej szkole III Koncert Noworoczny (przygotowany przez naszych uczniów) i połączony z miejskim konkursem „Świąteczne Anioły”. Jako gość specjalny wystąpiła MAGDA ANIOŁ z zespołem. 22 lutego nastapiło uroczyste otwarcie pracownii komputerowej ufundowanej przez TESCO. 14 czerwca odbyła się impreza z okazji Święta Szkoły. Organizowana jest od dwóch lat zamiast dotychczasowego festynu z okazji Dnia Dziecka. Absolwentem Szkoły została Agata Antonik. Sportowcem Szkoły został Rafał Zieliński.

Rok 2006/2007
W pażdzierniku ogłoszono wyniki kolejnego konkursu organizowanego przez sieć TESCO. Tym razem wygraliśmy jeden zestaw komputerowy, 2 drukarki laserowe i sprzęt sportowy. Przekazanie nagród nastąpiło w lutym 2007 r. W styczniu odbył się IV Koncert Noworoczny. Konkurs na dyrektora szkoły wygrała ponownie mgr Danuta Widuch i będzie zarządzać naszą szkołą przez kolejną kadencję (5 lat). Wyremontowano boiska szkolne. Mamy też nowe boisko do piłki plażowej. W maju odbył się Dzień Profilaktyki Zdrowego Odżywiania. 26 czerwca 2007 r. Po staraniach i złożeniu wniosku otrzymaliśmy nową pracownię komputerową w ramach projektu” pracownie komputerowe dla szkół” współfinansowanego przez Unię Europejską. Absolwentem szkoły została Marta Sitarz. Sportowcem szkoły został Daniel Wybierała

Rok 2007/2008
Jesienią rozpoczął się bardzo długo oczekiwany remont naszej szkoły. Wymieniono wszystkie okna i główne drzwi wejściowe. Przeprowadzono remont kanalizacji i wymieniono również centralne ogrzewanie. Wyremontowano salę gimnastyczną (oświetlenie, ogrzewanie, parkiet, malowanie).Ocieplono i pomalowano zewnętrzne ściany szkoły. Absolwentem Szkoły został Marcin Gwizdol. Sportowcem Szkoły została Majka Szczepańska. Najwyższą średnią miał Dawid Kosiński (6,0)

Rok 2008/2009
Od stycznia 2009 r. do czerwca 2009 r. w zwiąku z remontem generalnym przedszkola na 21 gościliśmy w naszej szkole dwa oddziały przedszkolne. Dzieci przebywały w zaadoprowanych dla nich salach nr 8 i 9. Pokój nauczycielski został na ten czas przeniesiony do czytelni, a pomieszczenie pokoju zostało zamienione w salę lekcyjną. Absolwentką Szkoły została Sara Zawisza. Sportowcem Szkoły został Daniel Wawrzyniak. Wyróżnienie za osiągnięcia sportowe otrzymał Niko Gwózdek

Rok 2009/2010
Był to rok nowej, kolejnej reformy w oświacie. Wprowadzono nową podstawę programową. Wiosną 2010 zakończono zagospodarowywanie terenu przy wejściu do szkoły od strony boiska. Posadzono piękną zieleń, a teren wyłożono płytkami tworząc wzory do gry w klasy i „grzyba”. W czerwcu pożegnaliśmy nauczyciela w-f pana Adama Pośpiecha. Zrezygnował z pracy nauczyciela i podjął pracę w innym miejscu. W tym roku szkolnym nie wybrano ani absolwenta ani sportowca szkoły.

Rok 2010/2011
W ramach programu RADOSNA SZKOŁA przygotowano dwa miejsca do zabaw ruchowych dla klas młodszych. Wyposażono je w kolorowe, bezpieczne i ciekawe sprzęty gimnastyczne. Absolwentką Szkoły została Anna Szindler. Tytuł Sportowca Szkoły otrzymały Dominika I Martyna Krzysteczko.

Rok 2011/2012
Mgr Danuta Widuch została wybrana dyrektorem szkoły na trzecią kadencję. Rada Rodziców zakupiła pierwszą tablicę interaktywną. Została ona przekazana do sali nr 28. Absolwentką Szkoły została Katarzyna Weber. Tytuł Sportowca Szkoły otrzymała Martyna Maraszkiewicz

Rok 2012/2013
W ramach programu RADOSNA SZKOŁA wykonano na terenie szkoły plac zabaw dla uczniów klas I-III. Absolwentką Szkoły została Wiktoria Nowak. Tytuł Sportowca Szkoły otrzymali: Stanisław Heliński I Wiktoria Piątek.

Rok 2014/2015
W ramach reformy po raz pierwszy obowiązkowo do szkoły przyszły sześciolatki. Specjalnie dla nich przygotowano sale na parterze szkoły. Na emeryturę odeszła nauczycielka religii p. A. Jarczyk.

Rok 2015/2016
Od początku istnienia szkoły nasi uczniowie uczestniczyli w olimpiadach przedmiotowych, konkursach i zawodach sportowych zajmując w nich czołowe miejsca zarówno na szczeblu miejskim, jak i wojewódzkim. Dowodem na to są wpisy w kronikach szkolnych.

Dodaj komentarz