Grono pedagogiczne

Dyrekcja:
mgr Marzenna Widuch – dyrektor
mgr Jolanta Klepek – zastępca dyrektora

Edukacja wczesnoszkolna:
mgr inż. Iwona Adamczyk
mgr Bogusława Armatys
mgr Monika Bokuniewicz
mgr Joanna Jędrecka
mgr Ewa Józefiok-Matura
mgr Irena Łapicz
mgr Halina Miera
mgr Natalia Latosińska
mgr Aleksandra Młotek
mgr Gabriela Skrzyczek
mgr Stefania Sowa
mgr Izabela Zmorzyńska-Gierczak

Przedmioty ścisłe:
mgr Bolesław Brych – chemia
mgr Joanna Jędrecka – matematyka
mgr Barbara Kubik – matematyka
mgr Irena Łapicz – informatyka
mgr Agnieszka Maśka – fizyka
mgr Aleksandra Młotek – informatyka
mgr Beata Pośpiech – matematyka
mgr inż. Katarzyna Skudlik – matematyka
mgr Gabriela Skrzyczek – informatyka
mgr Barbara Wyderka-Bromber – przyroda/geografia

Przedmioty humanistyczne:
mgr Joanna Janas – j. polski
mgr Marzena Kalka – historia
mgr Katarzyna Koroszec-Króliczek – j. polski / historia
mgr Hanna Krzywda – historia
mgr Halina Miera – j. polski / wdż
dr Przemysław Noparlik – historia

Języki obce:
mgr Agata Galwas – j. angielski
mgr Natalia Latosińska – j. angielski
mgr Jagwiga Mróz – j. angielski
mgr Mirosława Niedurny – j. angielski
mgr Michał Radziszewski – j. angielski
mgr Krzysztof Waloszczyk – j. niemiecki

Religia:
ks. mgr Marcin Brzóska – religia ewangelicka
ks. mgr Adam Luchowski – religia
mgr Barbara Labus – religia
mgr Izabela Zmorzyńska-Gierczak – religia

Przedmioty artystyczne:
mgr Małgorzata Mihilewicz – plastyka
mgr Jacek Milej – muzyka / technika

Wychowanie fizyczne:
mgr Danuta Ogiermann – w-f
mgr Zbigniew Widuch – w-f
mgr Stefania Więcławik – w-f

Nauczyciele specjalni:
mgr Katarzyna Gębska – psycholog szkolny
mgr Halina Palka – pedagog szkolny

Nauczyciele świetlicy:
Gabriela Stronk – kierownik świetlicy
mgr Beata Izydorczyk – świetlica
mgr Barbara Kończak – świetlica
mgr Ewa Putko – świetlica

Nauczyciele biblioteki:
mgr Grażyna Kubica – kierownik

Dodaj komentarz