Zmiana dotycząca obiadów szkolnych

ZASADY ORGANIZACJI OBIADÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 IM. JANA KAWALCA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Szkoła zapewnia uczniom spożycie posiłku w stołówce szkolnej w formie obiadu. Z obiadów mogą skorzystać także pracownicy szkoły na zasadach określonych w Procedurze procesu żywienia w szkole. Uczniowie są zapisywani na obiady po uiszczeniu należnych opłat.

Formy płatności:
wyłącznie na konto bankowe szkoły – do dnia 26 każdego miesiąca za następny miesiąc;
za miesiąc styczeń danego roku – wpłaty należy dokonywać dopiero w dniach: od 1 do 5 stycznia, w przypadku konieczności zakupu pojedynczego obiadu w danym miesiącu – wpłaty dokonywać na konto bankowe szkoły – na dwa dni przed planowanym obiadem, w wyjątkowych sytuacjach za pojedyncze obiady –wpłaty gotówkowe będą przyjmowane u kierownika świetlicy – na dzień przed planowanym obiadem.

Konto bankowe:
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Kawalca w Rudzie Śląskiej ul. Główna 1 41-710 Ruda Śląska
ING Bank Śląski 62 1050 1214 1000 0023 5611 5606
W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka, jakiego okresu czasu wpłata dotyczy (miesiąc, bądź za jakie dni)

Obiady są wydawane:
dla klas I-III na przerwie w godzinach 11.30-11.50
dla klas IV-VI na przerwie w godzinach 12.35-12.50
Rodzice zgłaszają nieobecność dziecka na obiedzie celem odliczenia odpłatności. Pierwszy dzień zgłoszonej nieobecności nie będzie odliczony z powodu wcześniej przygotowanego już posiłku. Niezgłoszenie nieobecności dziecka jest równoznaczne z brakiem zwrotu za ten okres.
Wychowawcy klas zgłaszają kierownikowi świetlicy dzieci, które nie będą korzystać z obiadów w danym dniu ze względu na wyjazd lub wyjście ze szkoły (wycieczki, teatr, kino, konkurs, itp.). W razie powrotu do godziny 14.00, wychowawcy klas zgłaszają kierownikowi świetlicy ten fakt, aby dzieci mogły zjeść obiad w danym dniu.
Kierownik świetlicy przekazuje informacje wychowawcom klas o dzieciach korzystających z obiadów w szkole.