Na Ósemkowym Olimpie

Na lekcjach języka polskiego poznawaliśmy grecką mitologię. Jednym z zadań było wcielenie się w postać greckiego boga. Zadanie to sprawiło nam wiele radości. To bardzo ekscytujące chociaż przez momencik poczuć się władcą nieba i ziemi, mórz i oceanów, bogiem wojny, panią urodzaju, łowów czy miłości.

 

Konkurs na najładniejszą dynię – rozstrzygnięty

W naszej szkole dbamy o zdrowie i kreatywność naszych uczniów. W związku z tym Samorząd Szkolny zorganizował konkurs na najsympatyczniejszą, najładniejszą dyniową buzię. Oto wyniki:
I miejsce Hania Grela kl.IIIe
II miejsce Iga Masson kl. Ia i Ola Masson kl.VIIb
III miejsce Paulina Namysło kl. VIa
Wyróżnienia
Oliwia Środa kl. IIIe i Nikola Brejtkopff kl. IVb
Wszystkim uczestnikom dziękujęmy, a zwycięzcą serdecznie GRATULUJEMY!

 

Wybory Samorządu Szkolnego

18 października odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego. Każdy uczeń z klas IV-VII oddawał swój, niezależny, demokratyczny głos. Komisja podliczyła głosy i ogłaszamy, że przewodniczącą naszej szkoły została Roksana Wągrowska, a zastępcami Bartek Kokoszka i Julia Gość. GRATULUJEMY!

Nasza szkoła ma nowe imię!

Po kilku miesiącach starań wreszcie się udało! 18.10.2017 Rada Miasta podjęła uchwałę o zmianie imienia naszej szkoły. Odtąd placówka nosi imię Miłośników Ziemi Śląskiej. Cała procedura została rozpoczęta w związku z obchodami Jubileuszu 50-lecia Budynku SP nr 8.

Uzasadnienie

Jednym z czynników, wpływających na wychowanie dzieci oraz młodzieży, są wzorce osobowe i wartości. Dlatego ważne jest, by patron szkoły był dla jej uczniów wzorem do naśladowania, a cała społeczność szkolna nie tylko znała jego biografię, ale identyfikowała się z nim w codziennym postępowaniu. Takich funkcji nie spełnia obecny patron Szkoły Podstawowej nr 8 w Rudzie Śląskiej – Jan Kawalec. Był on pochodzącym z Zaolzia działaczem przedwojennego ruchu robotniczego, związanego z Robotniczą Partią Socjalistyczną na Górnym Śląsku i Polską Partią Robotniczą. Patron ten został nadany szkole w 1967 roku, zgodnie z ówczesną polityką władz Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. W zmienionej rzeczywistości politycznej i społecznej po 1989 roku spadło znaczenie Jana Kawalca jako wzoru dla dzieci i młodzieży. Z patronem tym przestali się identyfikować zarówno nauczyciele, jak i rodzice oraz uczniowie. Przez ostatnie trzy dekady szkoła choć formalnie nadal posiada patrona, w rzeczywistości jest go pozbawiona.

W związku z tym w 2016 roku Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 8 podjęła starania o zmianę imienia szkoły. W pierwszej kolejności przeprowadzono konsultacje z uczniami i rodzicami, które wykazały wolę zmiany patrona. W 2017 roku przystąpiono do kolejnego etapu, próbując wybrać imię najbardziej odpowiadające warunkom lokalnego środowiska. Na przyspieszenie prac wpływ miały także planowane zmiany w sieci szkół, związane z wyznaczoną na rok szkolny 2017/2018 reformą edukacji. W wyniku szeroko przeprowadzonych poszukiwań nowego patrona przez specjalnie powołany do tego zespół nauczycieli Rada Pedagogiczna wskazała Miłośników Ziemi Śląskiej jako najbardziej odpowiednie imię dla placówki.

Szkoła Podstawowa nr 8 jest placówką silnie osadzoną w lokalnej tradycji. Placówka znajduje się w dzielnicy miasta o silnie śląskich tradycjach. Znajdują się tu ważne dla dziejów Górnego Śląska obiekty zabytkowe: najstarsze na Śląsku osiedle robotnicze zwane Kolonią „Ficinius”, ostatnia zachowana wieża nadszybia typu Małachow, określana Szybem „Andrzej” czy wyjątkowe kościoły neostylowe. Poza parafiami rzymskokatolicką i luterańską w Wirku istniała też synagoga, co jest odbiciem wielokulturowej tradycji Górnego Śląska, z której wyrósł Wirek. Mimo wieloletnich przekształceń gospodarczo-społecznych duża grupa uczniów posiada rodziców bądź krewnych, pracujących w pobliskich kopalniach węgla kamiennego „Pokój” lub „Bielszowice”. Znaczna część uczniów i rodziców używa na co dzień gwary śląskiej oraz kultywuje śląskie tradycje.

Imię Miłośników Ziemi Śląskiej otwiera przed placówką wielkie możliwości działań wychowawczych, edukacyjnych i kulturalnych. Od wielu lat każdego roku w grudniu organizowany jest Tydzień Regionalny. Od kilku lat w ramach zajęć dodatkowych uczniowie mogą brać udział w zajęciach koła historyczno-regionalnego, którego tematyka obejmuje odkrywanie małej ojczyzny. Nowe imię pozwoli podjąć liczne formy aktywności nauczycielom niemal wszystkich przedmiotów: polonistom, geografom, historykom, muzykom, plastykom czy nauczycielom wychowania wczesnoszkolnego. Na rozwój społeczny uczniów wpływ mogą mieć typowe dla Górnego Śląska wartości: praca, rodzina i szacunek do starszych.

Wybór imienia Miłośników Ziemi Śląskiej pozwoli też podjąć współpracę z licznymi placówkami kulturalnymi, oświatowymi czy organizacjami pozarządowymi. Od kilku lat dobrze układa się współpraca szkoły z pobliskim II Liceum Ogólnokształcącym im. Gustawa Morcinka, prowadzącym klasy regionalne, Miejską Biblioteką Publiczną czy Stowarzyszeniem Genius Loci – Duch Miejsca, realizującym działania z zakresu edukacji regionalnej i ochrony lokalnych zabytków. Nowe imię szkoły będzie też impulsem dla szkolnej społeczności do objęcia opieką jednego z wireckich zabytków lub miejsc pamięci.

Eko-szkoła – konkurs

Witajcie 🙂 Chcecie być eko? A może już jesteście przyjaciółmi środowiska.

Drodzy uczniowie i rodzice!!!

W miesiącach październik-listopad odbywa się zbiórka surowców wtórnych. Zbieramy: makulaturę, baterię i zakrętki. Jest to konkurs klasowy, dlatego też zapraszamy do udziału każdego ucznia, aby to właśnie Twoja klasa miała szansę na wygraną:)

Tak więc czekamy na wasze „skarby” 🙂

 

50-lecie naszej szkoły – sadzenie Karlusa

Logo 50 lat budynku SP8

Dziś w szczególny sposób chcieliśmy uczcić 50-lecie naszej szkoły. Dlatego posadziliśmy dąb. Nadaliśmy mu śląskie imię Karlus. Drzewo jest symbolem życia i symbolem naszej szkoły. Drzewo ma korzenie- tradycję i co roku nowe listki- młode, zdolne pokolenia. Pod dębem zakopaliśmy kapsułę czasu, w której zamieściliśmy zdjęcia i filmy o naszej szkole dla przyszłych pokoleń. Dąb zasadziliśmy- my uczniowie oczywiście wspólnie z Panią Dyrektor Marzenną Widuch. Mamy nadzieję, że nasz Dąb Karlus będzie rósł zdrowo na chwałę naszej szkoły.