Obiady szkolne

Prosimy o dokonanie wpłat wyłącznie na konto szkoły.

Załącznik do Zarządzenia Dyrektora szkoły nr 3/2017 z dnia 03.01.2017r

 

 

ZASADY ORGANIZACJI OBIADÓW

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 IM. JANA KAWALCA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

 

 1. Szkoła zapewnia uczniom spożycie posiłku w stołówce szkolnej w formie obiadu.
 2. Z obiadów mogą skorzystać także pracownicy szkoły na zasadach określonych w Procedurze procesu żywienia w szkole.
 3. Uczniowie są zapisywani na obiady po uiszczeniu należnych opłat.
 4. Formy płatności:
 5. wyłącznie na konto bankowe szkoły – do dnia 15 każdego miesiąca za następny miesiąc;
 6. w przypadku konieczności zakupu pojedynczego obiadu w danym miesiącu – wpłaty dokonywać na  konto bankowe szkoły – na dwa dni przed planowanym obiadem – i poinformować o tym fakcie kierownika świetlicy.

Konto bankowe:

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Kawalca w Rudzie Śląskiej ul. Główna 1 41-710 Ruda Śląska

ING Bank Śląski 62 1050 1214 1000 0023 5611 5606

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka, jakiego okresu czasu wpłata dotyczy (miesiąc, bądź za jakie dni)

 

 1. Obiady są wydawane:
 • dla klas I-III na przerwie w godzinach 11.30-11.50
 • dla klas IV-VI na przerwie w godzinach 12.35-12.50

 

 1. Rodzice zgłaszają nieobecność dziecka na obiedzie celem odliczenia odpłatności.                   Pierwszy dzień zgłoszonej nieobecności nie będzie odliczony  z powodu wcześniej przygotowanego już posiłku. Niezgłoszenie nieobecności dziecka jest równoznaczne                          z brakiem zwrotu za ten okres.

 

 1. Wychowawcy klas zgłaszają kierownikowi świetlicy dzieci, które nie będą korzystać z obiadów w danym dniu ze względu na wyjazd lub wyjście ze szkoły (wycieczki, teatr, kino, konkurs, itp.). W razie powrotu do godziny 14.00, wychowawcy klas zgłaszają kierownikowi świetlicy ten fakt, aby dzieci mogły zjeść obiad w danym dniu.

 

 1. Kierownik świetlicy przekazuje informacje wychowawcom klas o dzieciach korzystających z obiadów w szkole.