RODO

Informacje o przetwarzaniu danych

(informacja dla kontrahentów będących osobami fizycznymi / przedsiębiorcami)

 

Administratorem danych osobowych jest

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Miłośników Ziemi Śląskiej

reprezentowany przez Dyrektora, panią Marzennę Widuch
z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Główna 1
e-mail: [email protected] tel.: 32 2486552

 

W sprawach związanych z  danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, panem Przemysławem Adamem Śmiejkiem pod adresem [email protected] lub telefonem placówki: 32 2486552

 

Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy (RODO Artykuł 6, pkt 1, pp b)

 

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Brak podania danych skutkuje brakiem możliwości nawiązania współpracy.

 

Pani/Pana dane mogą być udostępniane odbiorcom takim jak urząd skarbowy, ZUS, Urząd Miasta czy podmioty przetwarzające obsługujące Administratora.

 

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres wymagany do prowadzenia rachunkowości administratora oraz dochodzenia roszczeń.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych w Warszawie), jeżeli uważa Pan/Pani, że dane są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem.