Zapisy do pierwszej klasy

Szanowni Państwo poniżej znajdują się najważniejsze informacje i dokumenty potrzebne do zapisania dziecka do klasy pierwszej na rok 2017/2018. Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły 🙂 🙂 🙂

Ważne informacje i dokumenty:

Zumba charytatywna

Lubisz pomagać innym? Nie oczekujesz nic w zamian? A może lubisz się „poruszać”? To mamy dla Ciebie specjalną ofertę, na spędzenie sobotniego popołudnia w naszej szkole. Chcesz wiedzieć jaką? O właśnie taką…

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcą się włączyć w akcję charytatywną 🙂

Kangur matematyczny 2017

W tym roku szkolnym do Kangura matematycznego przystąpiło sporo wybitnych matematyków z naszej szkoły. Wszyscy uczestnicy zmierzyli się z matematycznymi zadaniami. Poniżej kilka zdjęć z matematycznych potyczek 🙂

Wyniki konkursu recytatorskiego klas I-III

W naszej szkole odbył się konkurs recytatorki klas I-III pt.: „Wierszowane podróże małe i duże”. Oto wyniku konkursu:

KLASY II

I miejsce Alicja Kresowska kl. IId

II miejsce Patryk Trela kl. IIb

III miejsce Hanna Grela kl. IIe i Anna Szyszka kl. IId

KLASY III

I miejsce Paulina Domagalska kl. IIIc

II miejsce Mateusz Siedlaczek kl. IIIc

III miejsce Patrycja Włodarczyk kl. IIId

Wszystkim laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów 🙂

Tydzień Promocji Zdrowia

W tym tygodniu w naszej się podzieje. Zapoznajcie się z harmonogramem 🙂

TYDZIEŃ PROMOCJI ZDROWIA W SP NR 8   :13 –  17 MARZEC 2017

PON ZDROWY POCZĘSTUNEK DLA KAŻDEGO UCZNIA dofinansowany przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Ruda Śląska w ramach realizowanego w naszej szkole Projektu Promocji Zdrowia „CHCEMY ŻYĆ ZDROWO”

AUDYCJA PRZEZ RADIOWĘZEŁ „TRZY KROKI DO ZDROWIA”

ZASADY ZDROWEGO ODŻYWIANIA ORAZ „TALERZ ZDROWIA”: KAŻDA KLASA OTRZYMA ZALAMINOWANE MATERIAŁY (do powieszenia w swojej sali)

WT „CIUCHCIA ZDROWIA” DLA KLAS I – III – stanowiska interaktywne o zdrowym stylu życia (m.in. woda, aktywność fizyczna, zdrowe odżywiania, wypoczynek: uczymy się poprzez zabawę i doświadczenie)

QUIZ KLASOWY: KLASY IV-VI (I CZĘŚĆ)

ŚR ZDROWY POCZĘSTUNEK DLA KAŻDEGO UCZNIA dofinansowany przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Ruda Śląska w ramach realizowanego w naszej szkole Projektu Promocji Zdrowia „CHCEMY ŻYĆ ZDROWO”

MISTRZOSTWA RUDY ŚLĄSKIEJ W PŁYWANIU: KLASY IV-VI

CZW  VI KIERMASZ OWOCOWY

Zapraszamy uczniów do przyniesienia w tym dniu: koktajli owocowych, galaretek z owocami, ciasta z owocami, szaszłyków owocowych, soków.

Dochód z kiermaszu zostanie przeznaczony na doposażenie sali gimnastycznej w sprzęt sportowy. Przypominamy o zabraniu ze sobą drobnych pieniędzy na zakup owocowych smakołyków.

ROZTAŃCZONA PRZERWA DLA KLAS I – III (12:35 w sali gimnastycznej)

QUIZ KLASOWY: KLASY IV-VI (II CZĘŚĆ)

PT OBCHODY EUROPEJSKIEGO DNIA MÓZGU – UCZYMY SIĘ POPRZEZ ZABAWĘ I DOŚWIADCZENIE  (na 3 lub 4 lekcji gry, quizy) ZAJĘCIA Z WYKORZYSTANIEM POMOCY DYDAKTYCZNYCH

AUDYCJA PRZEZ RADIOWĘZEŁ na drugiej lekcji – „TAJEMNICE NASZEGO

MÓZGU”

ZUMBA DLA KLAS IV-VI (o 11:30 w sali gimnastycznej)

  BMI NA LEKCJACH MATEMATYKI

KANAPKI, SAŁATKI NA ZAJĘCIACH TECHNICZNYCH – KLASA IV-V ORAZ KLASY I-III w dowolnym dniu

PLAKATY W KLASACH – TALERZ ZDROWIA – KLASY I-VI (najlepsze zostaną nagrodzone)

AKCJA „KLASOWEJ ZBIÓRKI SUROWCÓW WTÓRNYCH” – klasa, która w marcu  zbierze największą ilość makulatury, baterii, zakrętek otrzyma tytuł SZKLNEGO MISTRZA EKOLOGII

SZACHY DLA AMBITNYCH (KLASY IV-VI) – we wtorek, czwartek i piątek o 11:30 w harcówce podstaw gry w szachy uczą koledzy i koleżanki z klas IV-VI

„PRZERWY Z KOSTKĄ RUBIKA ORAZ GRAMI” – grupy uczniów klas IVa oraz VIa każdego dnia podczas przerwy o 11:30 odwiedzą klasy II i III (każdego dnia jedną klasę) …

W wersji do pobrania: tydzien promocji zdrowia marzec 2017

Wyniki konkursu School star

Dziś w naszej szkole odbył się konkurs School star, podczas którego uczniowie naszej szkoły mogły pochwalić się swoim anielskim głosem, jak również znajomością tekstów angielskich. Gratulujemy wszystkim uczestnikom 🙂

1 miejsce:

      Duet –  Daria Cichy & Dominika   Ryncewicz

w piosence „I’m not the only one”  (Sam Smith)

2 miejsce:

         Aleksandra Masson

w piosence „Thinking out loud”  (Ed Sheeran)

3 miejsce:

         Daria Cichy

w piosence „All of me”  (John Legend)

Wyróżnienia:

– Anna Fedorowicz („Magic Symphony” – C-Bool)

– Julia Kodyra („Little do you know” – Alex & Sierra)

– Maja Królikowska („The show” – Lenka)

Więcej informacji w załączniku: School Star – wyniki

Pasowanie na czytelnika

W piątek 10 marca 2017 r. nasi najmłodsi uczniowie zostali włączeni w poczet czytelników naszej szkoły. Na uroczystość Pasowania na czytelnika zostali zaproszeni rodzice uczniów z klasy Ia, którzy byli obecni w tej ważnej chwili swoich dzieci. Pasowania na czytelnika dokonała Wicedyrektor Pani Joanna Janas. Całą uroczystość przygotowała pani Barbara Kończak, która poddała naszych uczniów trzem próbom.

Zapraszamy do zobaczenia zdjęć z tego wydarzenia.

Dzień otwarty w naszej szkole

W ubiegły czwartek 09 marca 2017 r. w naszej szkole odbył się Dzień otwarty. Podczas uroczystości wysłuchaliśmy przemówienia Pani Dyrektor Danuty Widuch, która przybliżyła rodzicom ofertę edukacyjną naszej placówki, wspomniała również o zajęciach dodatkowych w zakresie wspomagania, w tym organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Po przemówieniu Pani Dyrektor, głos zabrała przewodnicząca Rady Rodziców pani Aleksandra Woźnikowska-Lepa, która w swoim wystąpieniu poleciła zgromadzonym rodzicom naszą placówkę, wskazała, że jest zadowolona z usług edukacyjnych i nie zmieniłaby decyzji, którą wcześniej podjęła. Następnie uroczystość uświetnił spektakl przygotowany przez panią Iwonę Adamczyk i jej klasę IIe. Dzieciaki przebrane za smerfy zabrały nas w bajkowy świat, zapraszając również do wspólnej zabawy obecne przedszkolaki. Na koniec ostatnią niespodzianką, jaką mogli zobaczyć zaproszeni rodzice, była prezentacja przygotowana i przedstawiona przez panią Danutę Ogiermann. Na zakończenie naszego dnia otwartego zaprosiliśmy rodziców i przedszkolaków do zwiedzania szkoły.

 

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji o naszej szkole: promocja szkoły. Jak również do Galerii, gdzie znajdują się zdjęcia z uroczystości.

Zmiana imienia patrona naszej szkoły

W ubiegłym roku szkolnym pozyskiwaliśmy od rodziców, uczniów propozycje w sprawie zmiany imienia szkoły. Wypowiedziało się w tej sprawie bardzo mało osób. Najwięcej osób zaproponowało imię Jana Pawła II. Jednak w naszym mieście jest już szkoła nosząca to imię. Spośród najczęściej wskazywanych były także: Henryk Sienkiewicz, Kornel Makuszyński, Miłośnicy Ziemi Śląskiej. Z dniem 01.09.2017 r. nasza szkoła stanie się ośmioletnią szkołę podstawową. W związku z tym istnieje możliwość przeprowadzenia zmiany imienia. Rada Pedagogiczna opowiada się zdecydowanie za imieniem „Miłośnicy Ziemi Śląskiej” i tą propozycję kierujemy do zaopiniowania przez całą społeczność szkolną.

Uzasadnienie

Jednym z czynników, wpływających na wychowanie dzieci oraz młodzieży, są wzorce osobowe i wartości. Dlatego ważne jest, by patron szkoły był dla jej uczniów wzorem do naśladowania, a cała społeczność szkolna nie tylko znała jego biografię, ale identyfikowała się z nim w codziennym postępowaniu. Takich funkcji nie spełnia obecny patron Szkoły Podstawowej nr 8 w Rudzie Śląskiej – Jan Kawalec. Był on pochodzącym z Zaolzia działaczem przedwojennego ruchu robotniczego, związanego z Robotniczą Partią Socjalistyczną na Górnym Śląsku i Polską Partią Robotniczą. Patron ten został nadany szkole w 1967 roku, zgodnie z ówczesną polityką władz Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.

W zmienionej rzeczywistości politycznej i społecznej po 1989 roku spadło znaczenie Jana Kawalca jako wzoru dla dzieci i młodzieży. Z patronem tym przestali się identyfikować zarówno nauczyciele, jak i rodzice oraz uczniowie. Przez ostatnie trzy dekady szkoła choć formalnie nadal posiada patrona, w rzeczywistości jest go pozbawiona.
W związku z tym w 2016 roku Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 8 podjęła starania o zmianę imienia szkoły. W pierwszej kolejności przeprowadzono konsultacje z uczniami i rodzicami, które wykazały wolę zmiany patrona. W 2017 roku przystąpiono do kolejnego etapu, próbując wybrać imię najbardziej odpowiadające warunkom lokalnego środowiska. Na przyspieszenie prac wpływ miały także planowane zmiany w sieci szkół, związane z wyznaczoną na rok szkolny 2017/2018 reformą edukacji.

W wyniku szeroko przeprowadzonych poszukiwań nowego patrona przez specjalnie powołany do tego zespół nauczycieli Rada Pedagogiczna wskazała Miłośników Ziemi Śląskiej jako najbardziej odpowiednie imię dla placówki. Szkoła Podstawowa nr 8 jest placówką silnie osadzoną w lokalnej tradycji. Placówka znajduje się w dzielnicy miasta o silnie śląskich tradycjach. Znajdują się tu ważne dla dziejów Górnego Śląska obiekty zabytkowe: najstarsze na Śląsku osiedle robotnicze zwane Kolonią „Ficinius”, ostatnia zachowana wieża nadszybia typu Małachow, określana Szybem „Andrzej” czy wyjątkowe kościoły neostylowe. Poza parafiami rzymskokatolicką i luterańską w Wirku istniała też synagoga, co jest odbiciem wielokulturowej tradycji Górnego Śląska, z której wyrósł Wirek. Mimo wieloletnich przekształceń gospodarczo-społecznych duża grupa uczniów posiada rodziców bądź krewnych, pracujących w pobliskich kopalniach węgla kamiennego „Pokój” lub „Bielszowice”. Znaczna część uczniów i rodziców używa na co dzień gwary śląskiej oraz kultywuje śląskie tradycje.

Imię Miłośników Ziemi Śląskiej otwiera przed placówką wielkie możliwości działań wychowawczych, edukacyjnych i kulturalnych. Od wielu lat każdego roku w grudniu organizowany jest Tydzień Regionalny. Od kilku lat w ramach zajęć dodatkowych uczniowie mogą brać udział w zajęciach koła historyczno-regionalnego, którego tematyka obejmuje odkrywanie małej ojczyzny. Nowe imię pozwoli podjąć liczne formy aktywności nauczycielom niemal wszystkich przedmiotów: polonistom, geografom, historykom, muzykom, plastykom czy nauczycielom wychowania wczesnoszkolnego. Na rozwój społeczny uczniów wpływ mogą mieć typowe dla Górnego Śląska wartości: praca, rodzina i szacunek do starszych. Wybór imienia Miłośników Ziemi Śląskiej pozwoli też podjąć współpracę z licznymi placówkami kulturalnymi, oświatowymi czy organizacjami pozarządowymi. Od kilku lat dobrze układa się współpraca szkoły z pobliskim II Liceum Ogólnokształcącym im. Gustawa Morcinka, prowadzącym klasy regionalne, Miejską Biblioteką Publiczną czy Stowarzyszeniem Genius Loci – Duch Miejsca, realizującym działania z zakresu edukacji regionalnej i ochrony lokalnych zabytków. Nowe imię szkoły będzie też impulsem dla szkolnej społeczności do objęcia opieką jednego z wireckich zabytków lub miejsc pamięci.

Danuta Widuch
Dyrektor szkoły